Presentació

Us oferim un ampli ventall de serveis amb l'objectiu d'assessorar i portar a terme de la forma més eficaç i professional els vostres projectes i gestions.

Demaneu pressupost sense cap mena de compromís.

 • Serveis d'Edificació i Urbanisme:
 • Projectes i direccions d'edificis públics i privats
 • Reformes i rehabilitacions
 • Planejament urbanístic i projectes d'urbanització
 • Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació
 • Legalitzacions d'obres
 • Inspeccions tècniques dels edificis (ITE)
 • Certificats d'eficiència energètica (CEE)

Altres serveis:

 • Especialitat en assessoria en matèria de legalitat urbanística
 • Projectes d'activitats per implantació de noves empreses
 • Certificats notarials
 • Expedients de major cabuda
 • Parcel·lacions i divisions horitzontals d'immobles
 • Tràmits administratius